Doświadczenie Nowoczesne produkty Tradycja

Dla Akcjonariuszy

Polifarb Kalisz S.A.

Ul. Dobrzecka 64, 62-800 Kalisz

Telefon: +48 62 766 02 30, E-mail: sektetariat@polifarb.kalisz.pl, www.polifarb.kalisz.pl; www.termointeligentna.pl

REGON: 250456427, NIP: 6180041706

Numer BDO:000010989

Numer KRS: 0000124927 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

PKD: 20, 30, Z, PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS
USZCZELNIAJACYCH

 

Wysokość kapitału zakładowego 1.668.695,72 zł
Wysokość kapitału wpłaconego 1.668.695,72 zł

 

- informacja Zarządu Polifarbu Kalisz S.A. z dnia 31 sierpnia w sprawie informacji dla Akcjonariuszy o obowiązkowej dematerializacji akcji.

- informacja Zarządu Polifarbu Kalisz S.A. z dnia 31 sierpnia - wezwanie 1 z 5 Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.

- informacja Zarządu Polifarbu Kalisz S.A. z dnia 6 października 2020 roku - wezwanie 2 z 5 Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.

- informacja Zarządu Polifarbu Kalisz S.A. z dnia 30 października 2020 roku - wezwanie 3 z 5 Akcjonariuszy do złożenia dokumantów akcji.

- informacja Zarządu Polifarbu Kalisz S.A. z dnia 23 listopada 2020 roku - wezwanie 4 z 5 Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

- informacja Zarządu Polifarbu Kalisz S.A. z dnia 18 grudnia 2020 roku - wezwanie 5 z 5 Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

- informacja Zarządu Polifartresc oglosze WZA 09 2022.pdfbu Kalisz S.A. z dnia 31 lipca 2022 roku o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 września 2022 roku