DOŚWIADCZENIE NOWOCZESNE PRODUKTY TRADYCJA

Dla Akcjonariuszy

Polifarb Kalisz S.A.

Ul. Dobrzecka 64, 62-800 Kalisz

Telefon: +48 62 766 02 30, E-mail: sektetariat@polifarb.kalisz.pl, www.polifarb.kalisz.pl; www.termointeligentna.pl

REGON: 250456427, NIP: 6180041706

Numer BDO:000010989

Numer KRS: 0000124927 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

PKD: 20, 30, Z, PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS
USZCZELNIAJACYCH

 

Wysokość kapitału zakładowego 1.668.695,72 zł
Wysokość kapitału wpłaconego 1.668.695,72 zł